Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi

İdari Personel
Adı Soyadı/Ünvanı Görevi/Birimi  Dahili Telefon E-posta
Hayri ÇÜREN Yüksekokul Sekreteri 1180 hayricurencomu.edu.tr
Adem SAÇAN
Memur
  • Muhasebe
  • Satınalma
  • Anabilim Dalı
1168 ademsacancomu.edu.tr
Tolga KUZU
Memur
  • Öğrenci İşleri
  • Personel İşleri
1301 tolgakuzucomu.edu.tr

Mehmet DEĞİRMENCİ
Bilgisayar İşletmeni

  • Yazı İşleri
  • Taşınır Kayıt Kontrol
1248 mehmetdegirmencicomu.edu.tr
Celal DENİZ Hizmetli