Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Diploma Alımı & İlişik Kesme
  1. Diplomasını bir başka kişi tarafından aldıracak öğrencilerin alacak kişiye Noter Vekaleti vermeleri zorunludur.
  2. Diploma almaya gelmeden önce Yüksekokulumuz Öğrenci işleri Bürosunu arayarak (0286 335 87 38 / Dahili: 1301) diplomanızın hazır olduğunu teyit ediniz.
  3. Lise Diplomasının aslı kendisinde olan öğrencilerin diplomalarının aslını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
  4. Ziraat Bankası'nın aşağıdaki hesap numaralarından birine Diploma veya geçici mezuniyet belgesi almak için 50 TL diploma kabı ücreti yatırılması gerekmektedir.  
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Proje Eğitim Kooperatifi
Çanakkale Kordon Şubesi TR95 0001 0008 1359 2104 0150 01
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Şubesi TR55 0001 0022 9459 2104 0150 03

Diploma Alımında Öğrenci İşlerine Teslim Edilecek Belgeler

  • Diploma kabı ücreti yatırdığına dair banka dekontu
  • Öğrenci Kimliği
  • Taşıt Tanıtım Pulu ( alınmışsa )
  • Yüksekokulumuz kütüphanesinden varsa kitap borcunuzu sildiriniz
  • İlişik Kesme Formu (İlgili birimlerce imzalanmış olması, Form aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir.)

Geçici Mezuniyet Belgesi alan öğrencilerimizin daha sonra Diplomalarını alabilmeleri için aldıkları Geçici Mezuniyet Belgesinin aslını geri getirmeleri zorunludur.

Ekler

İlişik Kesme Formu.pdf