Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi