Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Alt Komisyon Üyeleri
Ünvan Adı Soyadı Bölüm E-posta
 Prof.Dr.  Nazan YELKİKALAN  Bankacılık ve Finans  nyelkikalancomu.edu.tr
 Doç.Dr.  Selahattin KANTEN  Uluslararası Ticaret ve Lojistik  skantencomu.edu.tr
 Öğr. Gör.  Muhammet KARANFİL  Uluslararası Ticaret ve Lojistik  ypazarcikcomu.edu.tr