Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Tarihçe

Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun kuruluşu Üniversitemiz Senatosunun 22/02/2010 tarih 2/12 sayılı kararı ile önerilmiş ve 2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 03/07/2011 tarih 27983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasıyla tamamlanmıştır.

Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Bankacılık ve Finans olmak üzere iki aktif bölüm bulunmaktadır. 1 Doç. Dr. 3 Yrd. Doç. Dr. 1 Arş. Gör ve 3 Öğr. Gör. Akademik kadrosuna sahip olan Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ilk öğrencilerini 2013 yılında almış ve eğitim ve öğretime başlamış, ilk mezunlarını 2016-2017 döneminde vermiştir.

Bankacılık ve Finans Bölümü, 3 Yrd. Doç. Dr. ve 1 Arş. Gör. Akademik kadrosu ile 60 öğrenci alarak ilk eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2017-2018 eğitim öğretim döneminde başlamıştır.

Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürebilmesi için inşa edilecek olan hizmet binasının ihalesi tamamlanmış olup, 2017 yılı içerisinde temellerinin atılması ve 2019 yılında faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.

Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak 11/05/2017 tarihinde alınan Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokul Kurulu Kararı ile 12/05/2017 tarihinde Fakülte olma başvurusu yapılmıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunda görüşülüp onaylanan Fakülte olma başvurusu, 06/07/2017 tarih ve 75850160-101.01-520 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı ile başvurunun uygun görüldüğü ve yayınlanmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına gönderildiği belirtilmiştir. 06 Aralık 2017 tarih ve 30262 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ilanla Yüksekokulumuz Fakülte olmuştur.

Fakülte olma süreci tamamlandıktan sonra yeni bölümler açılması, geleceğin ihtiyaç duyduğu donanımlara sahip öğrenci yetiştirilerek ülkemizin kalkınma ve büyümesine destek sağlanması hedeflenmektedir.