Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun misyonu, eğitim verilen tüm alanlarla ilgili olarak literatürün sahip olduğu bilgi birikimini zenginleştirmek ve elde edilen bilgi ve deneyimleri öğrencilerine ve akademik faaliyetlerine yansıtan bir eğitim vermektir.

Vizyonumuz

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun vizyonu, eğitim verilen alanlarla ilgili olarak orta ve uzun vadede ülkemizin bilimsel ve eğitsel gelişimine katkıda bulunacak çalışmaları gerçekleştirmek, alanıyla ilgili ülkemizde gerçekleştirilen çalışmalara öncülük etmek, diğer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları arasında önde gelen bir konuma sahip olmak ve hem öğrenci hem de akademisyenlerine yaşam boyu öğrenme bağlamında zengin olanaklar sunarak ayrıcalıklı bir eğitim-öğretim, araştırma ortamı oluşturmaktır.