Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Öğretim Üyelerimiz "Global Business Research Congress" de Ödül Aldı

.

Yüksekokulumuz Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç.Dr. Pelin Kanten ve Doç.Dr. Selahattin Kanten ile Yüksek Lisans programı öğrencileri Merve Gözde Durmaz, Yiğit Akkoyun, Çağlar Babür Mirici tarafından hazırlanan bildiri, (İTÜ) İstanbul Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen Global Business Research Congress de en iyi bildiri seçilmiştir.