Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

İSAD BAŞKANI TURUSAN BAĞCI YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞTU

İSAD (İSTANBUL SİGORTA ACENTALARI BİRLİĞİ) BAŞKANI TURUSAN BAĞCI BİGA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU ULUSLARARASI TİCARET,  LOJİSTİK VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ İLE BİRARAYA GELDİ

 

ÇOMÜ Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası  Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik Bölümü Yüksek Lisans öğrencileri bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere sektörden konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Öğrenciler 13 Kasım 2015 Cuma günü saat 14.00'de ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü toplantı salonunda Turbağ Sigorta Aracılık Hiz. Ltd.Şti Genel Müdürü ve İSAD (İstanbul Sigorta Acentaları Birliği ) Başkanı Turusan Bağcı ile bir araya geldi.

 

Doç.Dr.Dilek Dönmez Polat'ın ''Dış Ticarette Lojistik'' dersine konuk olan Turusan Bağcı lojistik sektöründe sigorta işlemleri ile ilgili sunumunu öğrencilerle paylaştı. Lojistik hizmet sağlayıcıların faaliyetleri sırasında finansal, fiziksel, operasyonel ve stratejik risklerle karşı karşıya kaldığından, likidite yönetimi, hazine riskleri, kredibilite yönetimi, kontratlar denetimi gibi finansal risklerin mevcut olduğundan ve değişim yönetimi, politik riskler, müşteri memnuniyeti, e-ticaret lojistiği, birleşme ve satın alma riskleri  gibi başlıca stratejik risklerin üstlenildiğinden bahseden Bağcı, doğru program ile riskin transfer edilmesinin en uygun çözüm yolunun sigorta olduğunu belirtti. Bağcı, doğru risk yönetimi ve sigorta programının lojistik sektöründe faaliyet gösteren lojistik hizmet sağlayıcıları için hayati önem taşıdığını ve sektördeki başarının devamlılığını sekteye uğratabilecek risklerin doğru biçimde belirlenerek kontrol altına alınabilmesi için, sektörün yapısına vakıf, güvenilir, yerel olduğu kadar küresel olarak da bilgi ve tecrübe sahibi, problemleri analiz etme kapasitesi olan, karmaşık sorunlar karşısında çözüm sunabilecek profesyonel bir danışman desteğinin gerekliliğini vurguladı. İnteraktif bir ortamda geçen ve öğrencilerin lojistik sektöründe sigorta ile ilgili merak ettikleri soruları sorma fırsatını buldukları etkinlik öğrenciler ile çekilen hatıra fotoğrafı ve Bağcı'ya hediyesinin takdimi ile son buldu.

 77-szjb-r1.jpg

 77-szjb-r2.jpg