Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

İlk %10'a giren öğrenciler

2015-2016 BAHAR YARIYILI SONUNDA %10'A GİREN ÖĞRENCİLER


2015-2016 Öğretim yılı Bahar yarıyılı sonunda % 10’a giren İkinci Öğretim öğrencilerimizin Üniversitemiz Öğrenci Otomasyon Programından alınan bilgiler doğrultusunda aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi Uygulama MADDE 6/4 Yüzde on hesaplamaları ilan edildikten sonra itirazı olan öğrenciler 10 iş günü içerisinde birim öğrenci işleri bürolarına yazılı olarak başvurabilirler. Yapılan başvurular birim yönetim kurulunca karara bağlanır. 10 iş günü sonrasında yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Ekler

%10 luk dilme giren Öğrenciler-İLANI-.pdf